Uffe Skjald Christensen Fonden har til formål at yde støtte til sociale, humanitære og andre almentvelgørende formål.

 

Fonden har endvidere til formål at opbevare, vedligeholde, konservere og supplere den af stifteren til fonden testamenterede trofæsamling, når denne senere er blevet arveudlagt til fonden, med henblik på til offentligheden at fremvise samlingen og eventuelle andre samlinger, som fonden måtte arve, få doneret eller måtte erhverve i egnede museumslokaler og passende omgivelser på Sydsjælland for derigennem at opnå en bedre og bredere forståelse for bæredygtig jagt og trofæjagt som god vildt- og naturforvaltning. Fonden skal i tilknytning hertil arbejde for at bevare og fremme bæredygtig jagt og trofæjagt internationalt, herunder ved at støtte konkrete bæredygtige jagtprojekter knyttet til særlige områder eller vildarter.

Fonden kan ikke ansøges og uddeler således alene legatportioner på eget initiativ.

Fondens bestyrelse består af:

 

Richard Sand, formand

Uffe Skjald Christensen

Kim Højland

Erik Nilsson

 

Fondens kontaktoplysninger er følgende:

 

Uffe Skjald Christensen Fonden

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

CVR-nr.: 38652494

uffeskjaldchristensenfonden@uffeskjaldchristensenfonden.dk

Læs fondens privatlivspolitik her.

 

Udkast til testamentsbestemmelser om jagttrofæer m.v., som trofæjagere (arveladere) måtte ønske ved deres død skal overdrages ved arv til Uffe Skjald Christensen Fonden kan downloades her.

 

Udkast til donationsaftale kan downloades her.

 

Fondens logo kan downloades her.